Most Adhezyjny

Most adhezyjny to stałe i tymczasowe rozwiązanie protetyczne stosowane np. w trakcie leczenia implantologicznego lub ortodontycznego.

Taki rodzaj mostu stosuje się zazwyczaj przy odtwarzaniu braków pojedynczych zębów.

Więcej Informacji w zakładce Dla Pacjenta