Stomatologiczna tomografia komputerowa

Nasz doktor przed zabiegiem implantacji analizuje tomografię komputerową Pacjenta.

Dlaczego?

Tomografia komputerowa to nic innego jak badanie radiologiczne, dzięki któremu uzyskujemy trójwymiarowy obraz badanych struktur kostnych. Inaczej mówiąc, dzięki precyzyjnemu obrazowaniu tomografii komputerowej otrzymujemy obraz 3D naszej żuchwy i szczęki. Lekarz dentysta dysponując takim badaniem może prawidłowo zaplanować nawet najbardziej skomplikowane zabiegi.

Tomografia komputerowa jest niezwykle ważnym narzędziem pracy przy planowaniu zabiegu implantacji. Trójwymiarowe wizualizacje dają możliwości zdobycia większej wiedzy na temat kształtu, grubości i twardości tkanki kostnej. Chirurg może bezpiecznie zaplanować cały zabieg, a następnie przenieść trójwymiarową pozycję implantu zębowego do ust Pacjenta, przy pomocy specjalnego szablonu. Dzięki temu zabieg implantacji jest bardziej przewidywalny, bezpieczniejszy przez co zmniejsza się ryzyko powikłań. Stomatologiczna tomografia komputerowa to skuteczna diagnoza Pacjenta przed zabiegiem implantologicznym oraz chirurgicznym.